fbpx
Scroll to top
Που θα μας βρείτε
Αριστοτέλους 13
Καβάλα, 65 403
Επικοινωνήστε
info@artware.gr
+30 2510 22 38 79

Egnatia Aviation

Η Egnatia Aviation, μια από τις κορυφαίες Σχολές Πιλότων στην Ευρώπη απευθύνθηκε στην Artware για την ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ανανέωσης εικόνας και της επικοινωνιακής στρατηγικής της. Στόχος μας ήταν να μετατρέψουμε την εταιρική ταυτότητα σε ένα μέσο που επικοινωνεί ένα σαφές και συνεπές μήνυμα σχετικά με το «ποιοι είμαστε», δημιουργώντας μια ισχυρή και ομογενοποιημένη εικόνα της εταιρείας.

Visit Website
Task

Πλήρης ανανέωση του brand της Egnatia Aviation, ανανεώνοντας την οπτική ταυτότητα και συνδέοντάς την με έναν ενσωματωμένο οπτικό κώδικα μάρκετινγκ, με στόχο να μεταδώσει το μήνυμα της φιλοσοφία, της ποιότητα και της υπόστασης στο στοχευμένο κοινό. Επιπρόσθετα, το πρότζεκτ περιλάμβανε και στη δημιουργία πλούσιου ψηφιακού και έντυπου υλικού επικοινωνίας με ποιοτικό περιεχόμενο και καθαρά CTA.

  • Στρατηγική

    Επαναπροσδιορισμός Ταυτότητας, Επικοινωνιακή Στρατηγική, Φιλοσοφία

  • Σχέδιο

    Επανασχεδιασμός Στοιχείων Ταυτότητας, Επαναπροσδιορισμός Μηνύματος, Εφαρμογή Μάρκετινγκ

  • Πελάτης

    Egnatia Aviation

Egnatia Aviation

Επισκόπηση έργου

Ένα από τα πρώτα κιόλας βήματα ήταν ο επαναπροσδιορισμός της εικόνας του λογότυπου της Egnatia Aviation. Μέσω της ενοποίησης και παγίωση της οπτικής σημασίας του συμβόλου με τη χρήση ενός τετράγωνου υπόβαθρου, τη διατήρηση της γωνίας κλίσης και τη νοηματική σύνδεσή της με τις αξίες της εταιρείας, καθώς και μέσα από την ξεκάθαρη διατύπωση του προηγουμένως οπτικά υποβαθμισμένου ονόματος της εταιρείας, επιτύχαμε μια ανάδειξη της ουσίας, αλλά και μιας εικόνας συνοχής, μέσω ενός πιο σύγχρονου και πιο εύχρηστου λογότυπου.

Το slogan

from A to Airline

Η ίδια η Φιλοσοφία της Egnatia Aviation, βρίσκει εφαρμογή στην αναδημιουργία της εταιρικής ταυτότητας. Ο στόχος της να μειώσει την απόσταση μεταξύ της απόκτησης πτυχίου και της πραγματικής εργασίας στη θέση του κυβερνήτη του αεροσκάφους αποτυπώνεται τόσο στον λογότυπο της εταιρείας, με τη γεωμετρική κλίση προόδου, όσο και στο νέο motto “From A to Airline”, δηλώνοντας την αμεσότητα της διαδικασίας.

Το motto “From A to Airline” αποτελεί μία ολοκληρωμένη δήλωση του σκοπού με γενικευμένη στόχευση, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική ως προς την ίδια τη Σχολή. Με άμεση αντίθεση στη φράση “From A to Z”, η ολοκληρωμένη δήλωση του καταληκτικού προορισμού, η άμεση σύνδεσή του με το ταυτόσημο πρώτο γράμμα, γίνεται ξεκάθαρη η αμεσότητα της διαδικασίας, με παράλληλη ξεκάθαρη αναφορά στο ίδιο το αντικείμενο.

Ανάλυση γραμματοσειράς

Η τυπογραφία, ή άλλως τα οπτικά δεδομένα του κειμένου- παίζει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία ενός συνολικού τόνου, λειτουργώντας παράλληλα και ως δείκτης ποιότητας. Έτσι, η προσεγμένη εφαρμογή της τυπογραφίας ενισχύει τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας και διασφαλίζει με σαφήνεια και αρμονία όλες τις φόρμες επικοινωνίες της Egnatia Aviation. Επιλέξαμε τις γραμματοσειρές Brandon Grotesque και Averta, οι οποίες μας βοηθούν να προσθέσουμε τον εικαστικό χαρακτήρα της ποιότητας και το στοιχείο του ενθουσιασμού σε ολόκληρη την οπτική ταυτότητα της επικοινωνιακής στρατηγικής της Egnatia Aviation.

Μια τολμηρή εφαρμογή

Μία Σχολή στην οποία οι εσωτερικοί δέκτες των μηνυμάτων ανανεώνεται τόσο συχνά, βασικό ζητούμενο είναι να μπορεί με άμεσο και ξεκάθαρο τρόπο να περνά τα μηνύματά της. Για τον σκοπό αυτό, το motto και τα slogan της Σχολής αποτυπώνονται με έντονη γραμματοσειρά. Η έντονη τυπογραφική αποτύπωση του κειμένου δίνει τη δυνατότητα της καλύτερης αποτύπωσης και της προσοχής στο αναγραφόμενο, προωθώντας έτσι τοποθετήσεις, τα πιστεύω και τις ιδέες της ίδιας της Σχολής.

Εφαρμογή εταιρικής ταυτότητας

Η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας έχει ένα δεύτερο κυρίαρχο μέρος, το οποίο συνίσταται στην εφαρμογή της σε ολόκληρο το έντυπο και ψηφιακό εταιρικό υλικό επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα: Τα νέα επιστολόχαρτα της Egnatia Aviation ακολουθούν τις γραμμές και τη φιλοσοφία του λογοτύπου, με αποτυπωμένη τη γωνία κλίσης, αλλά και την ενσωμάτωση του ίδιου του λογοτύπου σε αυτή, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα το οπτικό μήνυμα της δημιουργίας.

Η ίδια φιλοσοφία βρήκε εφαρμογή τόσο στους φακέλους, όσο και στις επαγγελματικές κάρτες της Egnatia Aviation, ενώ έχει ήδη επεκταθεί σε όλες τις φοιτητικές εφαρμογές και στην εμφάνιση του στόλου των οχημάτων. Η καθολική εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας σε όλα τα μέσα επικοινωνίας και προώθησης συμβάλλει στην δημιουργία και προβολή μίας ξεκάθαρης και αρμονικής εικόνας, αλλά και του νοήματος, της Φιλοσοφίας της Egnatia Aviation προς όλους τους παραλήπτες.

Στατιστικά

Το project σε αριθμούς.

0
Ώρες Εργασίας

Για ένα έργο που απαιτεί την απόλυτη αφοσίωση της δημιουργικής ομάδας της Artware.

0
Ανανέωση Εταιρικής Ταυτότητας

Με εστίαση στη φιλοσοφία και την επικοινωνία του μηνύματος σε ένα στοχευμένο κοινό.

0
Σχέδια & Προτάσεις

Προχωρήσαμε στη δημιουργία πολλαπλών προτάσεων και παραλλαγών σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δεδομένα του πελάτη.

0
Λέξεις Κειμένων

Η ολοκλήρωση του project απαιτούσε τη σύνταξη εκτεταμένου ποιοτικού περιεχομένου.

Τί δημιουργήσαμε

Υπηρεσίες.

01.

Νέα ολοκληρωμένη Εταιρική Ταυτότητα

Μια νέα σαφής εικόνα σχετικά με τα βασικά στοιχεία της επωνυμίας, παρέχοντας έναν επανασχεδιασμένο λογότυπο και αποκαθιστώντας την ταυτότητα της εταιρείας.

01.

Ποιοτικό Περιεχόμενο

Γράφοντας και σχεδιάζοντας όλο το ψηφιακό και έντυπο υλικό της Egnatia Aviation, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ανανεωμένης εταιρικής ταυτότητας.

01.

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Σαφή Calltoaction, που συμπεριλαμβάνουν του σύνολο των σημαντικών στοιχείων της φιλοσοφίας και της υπόστασης της εταιρείας.

01.

Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας

Παρέχοντας στον πελάτη μας έναν εκτενές και πλήρες εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες και κατάλληλες εφαρμογές της εταιρικής ταυτότητας, στο φάσμα του σχεδιασμού γραφικών, του μάρκετινγκ και της φιλοσοφίας της εταιρείας.