Σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας, για την δικηγορική εταιρία Βελάκης , Velakis , Βελάκης

Velakis

Web Design

Δημιουργώντας τη νέα ιστοσελίδα της Δικηγορικής Εταιρείας Βελάκης, βασική πρόκληση για την Artware ήταν η ανάδειξη της πραγματικής ταυτότητας και των χαρακτηριστικών της ίδιας της εταιρείας, μέσα από την εμπεριστατωμένη παρουσίαση του συνόλου των δεδομένων, αλλά και με την αισθητική του κύρους στη σχεδίαση.

Σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας, για την δικηγορική εταιρία Βελάκης , Velakis , Βελάκης

Ως δεδομένο, η φιλοσοφία μίας εταιρείας θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο σύνολο του επικοινωνιακού υλικού. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και η σχεδίαση και η αισθητική της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά.

Σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας, για την δικηγορική εταιρία Βελάκης , Velakis , Βελάκης
Η σχεδίαση της ιστοσελίδας κινήθηκε σε δύο κατευθυντήριους άξονες: Από τη μία, στόχευε στην ολοκληρωμένη ενσωμάτωση ενός εκτεταμένου συνόλου πληροφοριών, με επαυξημένη ευκολία στον εντοπισμό και την προσπέλαση, και από την άλλη στην εικαστική ανάδειξη του επιβλητικού, αυστηρού, αλλά παράλληλα και μοντέρνου στυλ, μέσα από τη σχεδίαση.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσία των τομέων εξειδίκευσης. Έτσι, η κάθε υποσελίδα της ενότητας περιέχει αποκλειστικές θεματικές πληροφορίες, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες τις κατηγορίες ειδίκευσης της Δικηγορικής Εταιρείας. Για τη βέλτιστη παρουσίαση, το ποιοτικό content αγκαλιάζει τη στρατηγική σχεδίαση του design της ιστοσελίδας, με τον επισκέπτη να ακολουθεί μία αβίαστη πορεία εμβάθυνσης στην ίδια την πληροφορία.
Αυτό επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρουσίαση και την επικοινωνία του συνόλου των επιθυμητών πληροφοριών, οι οποίες φτάνουν στον επισκέπτη με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο, χωρίς να κουράζουν ή να αποπροσανατολίζουν.
Το εικαστικό κομμάτι της σχεδίασης εξυπηρετεί και αυτό τη μετάδοση της πληροφορίας μέσα από την παρουσίαση του διάκοσμου και τη στρατηγική τοποθέτηση της εκτεταμένης φωτογράφισης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Artware, για την παρουσίαση τόσο των δικηγορικών γραφείων της εταιρείας, όσο και της ομάδας που βρίσκεται πίσω από αυτή.
Ως προς τη δομική ανάπτυξη της ιστοσελίδας, το responsiveness και η ευκολία στην προσπέλαση από κάθε τύπο συσκευής, οθόνης, φυλλομετρητή και λειτουργικού, η βελτιστοποίηση ως προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO), καθώς και η ασφάλεια πρόσβασης μέσω πρωτοκόλλου SSL αποτέλεσαν κύρια ευθύνη μας, τόσο για την καθολικά ομαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση, όσο και για τη βελτιστοποίηση στη θέση κατάταξης στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας, για την δικηγορική εταιρία Βελάκης , Velakis , Βελάκης
Σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας, για την δικηγορική εταιρία Βελάκης , Velakis , Βελάκης
Σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας, για την δικηγορική εταιρία Βελάκης , Velakis , Βελάκης

Velakis

Έτος: 2019
Τομέας: Δικηγορικά Γραφεία

Web Design & Development