ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
.Έτος: 2017
.Έργο: Σχεδίαση & Δημιουργία Ιστοσελίδας
.Δημιουργία: Artware
.Ιστοσελίδα: thermoplastiki.gr

Η κορυφαία βιομηχανία κατασκευής κουφωμάτων με βάση το αλουμίνιο και το συνθετικό πολυμερές (uPVC), Θερμοπλαστική Α.Β.Ε.Ε., απευθύνθηκε στην Artware για τον επαναπροσδιορισμό της διαδικτυακής ταυτότητας και παρουσίας της. Η δημιουργία μίας νέας ιστοσελίδας αποτέλεσε το ουσιαστικότερο βήμα αυτού του εγχειρήματος, όμως η ουσία του βρίσκεται τόσο πίσω από την εφαρμογή της δημιουργίας, όσο και πίσω από τη χάραξη της στρατηγικής στον τομέα της επικοινωνίας της πληροφορίας.

Η δημιουργία της διαδικτυακής εικόνας της Θερμοπλαστικής σχεδιάστηκε για να αποτελείται από 4 βασικά συστατικά: Το Προϊόν, τον Κατασκευαστή, τις Υπηρεσίες και την προβολή του ίδιου του Χρήστη των προϊόντων. Έτσι τονίστηκε η φιλοσοφία της Θερμοπλαστικής ως κατασκευαστή των τελικών προϊόντων και εφαρμογών, η υψηλή αισθητική και η ολοκληρωμένη λειτουργικότητα των προϊόντων, αλλά και εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διεπαφών επικοινωνίας με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας – καταναλωτή.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
.Ιδέα
.Πληροφορία
.Διαμόρφωση

Για τη δημιουργία και την προώθηση ουσιαστικού και ποιοτικού περιεχομένου μέσα από τη νέα ιστοσελίδα, η Artware εφήρμοσε μια καινοτόμο στρατηγική. Λόγω της έκτασης και του πλήθους των προϊόντων της Θερμοπλαστικής, και έπειτα από την παγίωση των χαρακτηριστικών της νέας ιστοσελίδας, το προσωπικό της Artware συνεργάστηκε άμεσα και σε κάθε βήμα με τη Θερμοπλαστική για την ιεράρχηση της σημαντικότητας των πληροφοριών. Έτσι, η διαμόρφωση μιας πολυεπίπεδης διαχείρισης της πληροφορίας συντέλεσε στη δημιουργία μιας ευέλικτης ιστοσελίδας, ως προς τη στόχευση της μετάδοσης του περιεχομένου.

Οι πληροφορίες παραδίδονται στον επισκέπτη μέσα από διαμορφωμένα σύνολα ορολογίας, με ακριβή χαρακτηριστικά, χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου, γενικόλογου λεξιλογίου. Η συγκεκριμενοποίηση στην παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών επιτρέπει στον επισκέπτη να αναζητήσει ένα εξαιρετικά συγκεκριμένο σύνολο και να βρει εύκολα και άμεσα τα αποτελέσματα του ενδιαφέροντός του.

Η ίδια η ιστοσελίδα είναι ειδικά διαμορφωμένη για να υποστηρίξει την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής content marketing, τόσο ως προς το ποιοτικό πληροφοριακό περιεχόμενο, όσο και ως προς εταιρικό πληροφοριακό περιεχόμενο. Η μελετημένη δομή και η εφαρμογή του κώδικα βοηθούν στην άμεση προβολή και στον εύκολο διαμοιρασμό του περιεχομένου, ακόμη και στα κοινωνικά δίκτυα.

140+
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ
.Σχεδίαση πρωτότυπων εικονιδίων
.Απόλυτη εξειδίκευση περιεχομένου
.Χρωματική παράθεση

Για την ολοκληρωμένη μετάδοση της πληροφορίας, η Artware προχώρησε στη σχεδίαση πάνω από 140 νέων εικονιδίων με επεξηγηματικό / πληροφοριακό χαρακτήρα. Έτσι, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να αποσπάσει άμεσα γενικές πληροφορίες, ακόμη και σε μια φευγαλέα προσπέλαση κάποιας εσωτερικής σελίδας. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των εικονιδίων είναι απόλυτα εξειδικευμένο καλύπτοντας μια ευρύτατη γκάμα, τόσο ως προς τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων όσο και ως προς δευτερεύουσες πληροφορίες.

 

 

Η χρήση των εικονιδίων αποτελεί ένα συμπληρωματικό πλαίσιο μετάδοσης των εξειδικευμένων πληροφοριών των προϊόντων, καλύπτοντας με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο την ανάγκη για γρήγορη και ξεκάθαρη μετάδοση ενός εκτεταμένου συνόλου πληροφοριών, το οποίο θα ήταν αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί μέσω της ανάγνωσης του υπάρχοντος πληροφοριακού κειμένου, από τη στιγμή που ο επισκέπτης βρίσκεται σε μια γενικότερη αναζήτηση προϊόντων και πληροφοριών.

120+
ΣΕΛΙΔΕΣ
.Σελίδες βάσης
.Εξειδικευμένες προϊόντικές
.Σελίδες κατηγοριοποίησης

Για τη φιλοξενία ενός τόσο μεγάλου πλήθους προϊόντων, αλλά και για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της εταιρείας, της φιλοσοφίας, των χαρακτηριστικών και των υπηρεσιών, ήταν αναγκαία η δημιουργία μιας εκτεταμένης δομής κύριων σελίδων και υποσελίδων, οι οποίες απαρτίζουν στο σύνολό τους τον νέο ιστότοπο της Θερμοπλαστικής. Η ολοκληρωμένη δομή του ιστοτόπου και η εξειδικευμένη κατανομή των πληροφοριών καθιστούν το πλήθος αυτό των σελίδων ως ένα λειτουργικό σύνολο με διευρυμένη χρηστική ενότητα. Οι παρεχόμενες πληροφορίες με βάση είτε την εξειδικευμένη κατηγοριοποίηση, είτε την ολοκληρωμένη δυνατότητα αναζήτησης μπορούν να εντοπιστούν και να προσπελαστούν με ιδιαίτερη ευκολία από τον επισκέπτη. Η εξειδικευμένη δομή των σελίδων επέβαλε την ξεχωριστή φροντίδα και προσοχή σε κάθε μία λεπτομέρεια, είτε σχεδιαστική, είτε λειτουργική, είτε περιεχομένου.

RESPONSIVE
DESIGN
.Ευπροσάρμοστη δομή
.Συμπτυσσόμενα στοιχεία

Η σχεδίαση της ιστοσελίδας ακολουθεί τη λογική της προσαρμογής σε κάθε τύπο οθόνης, λειτουργικό και έκδοση φυλλομετρητή. Αυτό αποτελεί τη βάση για μια ανεμπόδιστη πλοήγηση τόσο από σταθερούς υπολογιστές όσο και από φορητές συσκευές, χωρίς την απώλεια της πληροφορίας ή τη μερική παρουσίασή της. Το αποτέλεσμα τόσο της κάθετης, όσο και της οριζόντιας πλοήγησης δεν αποτελεί μόνο μια πρόκληση αισθητικής. Στην ουσία της η ανεμπόδιστη πλοήγηση επιτρέπει στον επισκέπτη να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευκολία ένα ευρύ σύνολο πληροφοριών.

Για τον λόγο αυτόν η ιστοσελίδα της Θερμοπλαστικής ακολουθεί μοναδική σχεδίαση, η οποία συμπληρώνει τις αποκριτικές ιδιότητές της με την εφαρμογή συμπτυσσόμενων στοιχείων. Η εφαρμογή τόσο του σχεδίου, όσο και των στοιχείων έγινε με γνώμονα τη φιλοσοφία της εταιρείας απέναντι στην παρουσίαση των ξεχωριστών χαρακτηριστικών των προϊόντων και την οπτική του ίδιου του επισκέπτη.

ΕΥΚΟΛΗ
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
.Εξειδικευμένο μεγα-μενού
.Προηγμένη πλευρική εργαλειοθήκη
.Συνοδευτικά εργαλεία πλοήγησης

Η εύκολη πλοήγηση στη νέα ιστοσελίδα της Θερμοπλαστικής είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Η προσθήκη μιας μεγάλης εκδοχής αρχικού μενού στην πάνω πλευρά της ιστοσελίδας, παραθέτει με συγκεντρωτικό τρόπο το σύνολο των διαθέσιμων κατηγοριών, αλλά επαυξάνει και την τάξη της κατηγοριοποίησης, δίνοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να επιλέξει την κατηγορία ή την υποκατηγορία που επιθυμεί.

Η ίδια φιλοσοφία υπαγορεύει και την εισαγωγή μιας εξειδικευμένης πλευρικής εργαλειοθήκης, η οποία κατευθύνει τον επισκέπτη στην κατηγορία που επιθυμεί, χωρίς να πρέπει ο επισκέπτης να επιστρέψει στο μενού κορυφής και δίχως να πρέπει να επιλέξει την υποκατηγορία των προϊόντων. Επιπρόσθετα, την ευκολία στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος επαυξάνεται και με τη χρήση συνοδευτικών στην πλοήγηση εργαλείων, τα οποία παραμένουν πλευρικά στα προϊόντα, ακολουθώντας την κύλιση της σελίδα κατά την πλοήγηση.

1000+ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ARTWARE
.Ολοκληρωμένη παρουσίαση
.Εφαρμογή της λεπτομέρειας
.Ειδική φωτογράφιση

Η ευρύτατη γκάμα των προϊόντων της Θερμοπλαστικής υπαγορεύει και την ανάγκη της εκτεταμένης παρουσίασής τους τόσο με περιεχόμενο κειμένου, όσο και με οπτική παράθεση. Η Artware για τον σκοπό της ολοκληρωμένης παρουσίαση των προϊόντων -όπως επίσης και των εγκαταστάσεων- προχώρησε στη λήψη και κατόπιν στην επεξεργασία ενός συνόλου περισσότερων από 1000 φωτογραφιών.

Το εγχείρημα αυτό πραγματοποιήθηκε τόσο στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, όσο και στο ιδιόκτητο στούντιο φωτογράφισης της Artware, για την επίτευξη των ιδανικότερων συνθηκών φωτισμού. Το σύνολο των προϊόντων βρέθηκε μπροστά από τον φωτογραφικό φακό της Artware και το τελικό αποτέλεσμα είναι αντάξιο της ποιότητάς τους.

Στην προσθήκη τους στη νέα ιστοσελίδα της Θερμοπλαστικής, οι φωτογραφίες συνοδεύουν τα προϊόντα τόσο στην παρουσίαση, όσο και τη μορφή gallery, παραθέτοντας ακόμη και τις σημαντικές λεπτομέρειες των προϊόντων, για τη δημιουργία μιας άρτιας εικόνας των χαρακτηριστικών.

ΣΤΟΧΟΙ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ουσιαστική διαμόρφωση του υλικού, η ολοκληρωμένη παρουσίαση τόσο της φιλοσοφίας της εταιρείας, όσο και των προϊόντων της, η ιδιαίτερη προσοχή στη μετάδοση της πληροφορίας προς τον επισκέπτη, αποτελούν μερικά από τα εργαλεία της Artware στη σχεδίαση και την ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας της Θερμοπλαστικής. Η νέα αυτή ιστοσελίδα ακολουθεί παράλληλα και έναν τριπλό άξονα στόχων:

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τόσο από το πληροφοριακό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όσο από το εξειδικευμένο content marketing, αλλά και από την ενεργοποίηση της παρουσίας της εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα. Η Θερμοπλαστική ανανεώνει το προφίλ της, επικοινωνώντας την ποιότητα και τη φιλοσοφία της.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μέσα από την ολοκληρωμένη παρουσίαση, την ανάδειξη της λεπτομέρειας, αλλά και τη στρατηγική προβολή των πραγματικών πλεονεκτημάτων, η νέα ιστοσελίδα συμβάλλει τα μέγιστα στην ουσιαστική προώθηση των προϊόντων της Θερμοπλαστικής, μέσα από την πραγματική εικόνας τους.

ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Με εξειδικευμένο content marketing, και άμεση διαδικτυακή επικοινωνία, τόσο μέσω της ιστοσελίδας, όσο και με τη δικτύωσή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Θερμοπλαστική επικοινωνεί την παγειωμένη θέση της στην κορυφή της ελληνικής βιομηχανίας κουφωμάτων αλουμινίου και uPVC, εφαρμογών και μόνωσης.

Θερμοπλαστική

Έτος: 2017
Τομέας: Κατασκευαστική

Σχεδίαση Ιστοσελίδας