Σχεδίαση συσκευασίας Ελαιοτριβείο Κύκλωπας

Μέρος από σειρά #εικονογραφήσεων που σχεδιάσαμε για την νέα Premium σειρά προϊόντων του Eλαιοτριβείο Κύκλωπας – Kyklopas Extra Virgin Olive Oil.

Kyklopas Yearly Harvest packagingKyklopas Yearly Harvest packagingKyklopas Yearly Harvest packaging

Ελαιοτριβείο Κύκλωπας

Έτος: 2018
Τομέας: Τροφίμων & Ποτών

Έρευνα
Συσκευασία Λαδιού