Το branding ακολουθεί πάντοτε δύο βασικές οδούς: αυτή της οπτικής ταυτότητας και εκείνη της ποιοτικής παράθεσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε εταιρείας. Η Artware ανέλαβε την δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας του κατασκευαστικού γραφείο Stokas Construction, με στόχο να αντικατοπτρίσει τα χαρακτηριστικά της ίδια της εταιρείας στο ολοκληρωμένο brand.
Έτσι, σε μία αντίστροφη προσέγγιση από αυτή του πελάτη μας, δημιουργήσαμε το σχέδιο και σχεδιάσαμε την επικοινωνιακή παρουσίαση της φιλοσοφίας της εταιρείας, μέσα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της.

Το πρώτο βήμα της δημιουργίας δεν είναι άλλο από την ίδια τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πελάτη. Έτσι, η ανάλυση των δεδομένων δημιούργησε ένα βασικό θεωρητικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα έπρεπε να δημιουργήσουμε.

Το σχέδιο αποτελεί την πραγματική βάση από την οποία ξεκινούν όλες οι εργασίες του πελάτη μας, έτσι, το ίδιο το σχέδιο αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο και για τη δική μας δημιουργία ως προς την εταιρική ταυτότητα.

Η μινιμαλιστική διάθεση που εκφράζεται τόσο μέσα από τη γραμμικότητα, όσο και μέσα από την επιλογή του χρώματος, υπογραμμίζει την καθαρότητα του λογοτύπου, όπως αυτή αντικατοπτρίζει και την ποιοτική και στρατηγικά δομημένη εργασία που εκτελεί η εταιρεία Stokas Construction.

Το γραμμικό σχέδιο του λογοτύπου συνοδεύεται, στην ολοκληρωμένη μορφή της εταιρικής ταυτότητας, και από το όνομα STOKAS, μεταφέροντας αποκρυσταλλωμένη τη χρηστική πληροφορία της επωνυμίας της εταιρείας.

Στη στρατηγική επικοινωνία του brand, επιλέχθηκαν 3 όροι – λέξεις, οι οποίοι το συνοδεύουν άρρηκτα σε οποιαδήποτε εκτεταμένη εφαρμογή του. Οι όροι αυτοί είναι Achievement / Commitment / Inspiration. 3 βασικές αξίες που διατρέχουν τη φιλοσοφία της εταιρείας Stokas Construction και περιγράφουν το σύνολο των εργασιών της.

Η εταιρική ταυτότητα βρήκε εφαρμογή στο σύνολο του επικοινωνιακού υλικού της εταιρείας, στη νέα της ιστοσελίδα, καθώς επίσης και στο πρακτικά σχεδιασμένο από την Artware QUBI.

Ένα ντοσσιέ το οποίο παραδίδεται στους πελάτες της εταιρείας με την ολοκλήρωση του project τους και περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο σχετικών εγγράφων.

Stokas

Έτος: 2019
Τομέας: Κατασκευαστική

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας Σχεδιασμός καταλόγου