Εταιρική ταυτότητα Μαντζαρόπουλος

Η Artware ανέλαβε την πρόκληση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εταιρικής ταυτότητας της εμπορικής και εισαγωγικής εταιρείας Μαντζαρόπουλος Α.Ε.. Η φιλοσοφία του πελάτη, για την άμεση και αποτελεσματική κάλυψη του εμπορικού του δικτύου με διανομές εμπορευμάτων, μας ενέπνευσε για την επιλογή του θέματος. Η επιλογή της εικόνας ενός αλόγου σε καλπασμό αναδεικνύει την ταχύτητα και την αξιοπιστία της εταιρείας, ενώ η γραμμική αποτύπωση της εικόνας επιτείνει την εστίαση σε αυτούς τους άξονες της θεματικής.

Η εταιρική ταυτότητα βρήκε εφαρμογή στο έντυπο υλικό της επιχείρησης, από τα εταιρικά έγγραφα μέχρι τις επαγγελματικές κάρτες και το υλικό αλληλογραφίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον επαγγελματικό εξοπλισμό, από την καλλιτεχνική επιμέλεια του ρουχισμού, έως και την εμφάνιση του στόλου οχημάτων της επιχείρησης.

Μαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, LogisticsΜαντζαρόπουλος - Μεταφορική τροφίμων, Logistics

Μαντζαρόπουλος

Έτος: 2016
Τομέας: Εμπόριο, Διανομές

Research
Logo Design
Branding