Η Egnatia Aviation αποτελεί μία από τις κορυφαίες σχολές εκπαίδευσης πιλότων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με μία διευρυμένη διεθνή βάση προέλευσης τόσο μαθητών, όσο και συνεργασιών. Μέσα στο πλαίσιο μίας ευρύτερης ανανέωσης, και μετά από τη δημιουργία της νέας εταιρικής ταυτότητας της Σχολής, η Artware ανέλαβε να δημιουργήσει και τη νέα ιστοσελίδα της Egnatia Aviation, σύμφωνα πάντα με τη νέα φιλοσοφία και τη νέα στρατηγική προβολής και παρουσίασης της εταιρείας.

Η βάση των δεδομένων επικοινωνίας περιστράφηκε γύρω από τα πλεονεκτήματα της Egnatia Aviation έναντι του ανταγωνισμού, με κορυφαία ανάδειξή τους τόσο μέσω της δημιουργίας σχετικού ποιοτικού περιεχομένου, όσο και μέσα από τον εξειδικευμένο σχεδιασμό της ίδιας της ιστοσελίδας, για την πλέον ολοκληρωμένη παρουσίαση των δεδομένων αυτών. Αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει πως το σύνολο της ιστοσελίδας αποτελείται από εξατομικευμένο (custom) σχεδιασμό, χωρίς τη χρήση έτοιμων προτύπων.

Πελάτης
Egnatia Aviation
Έτος
2017
Έργο
Web design & Development
Ιστοσελίδα
egnatia-aviation.aero
train with
the best!
Discover
Egnatia Aviation

Egnatia Aviation is not just a school that provides major Airlines with pilots; it is an Academy that creates well-trained pilots in each category of specialisation. From Private Pilot Licenses to well trained professionals, Egnatia Aviation offers industry specific curricula for all kinds of Pilot Licenses, approved by the European Aviation Safety Agency and following the latest international aviation standards.

from A
to Airline
Emphasis
on call
to action
APPLY NOW!
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ CALL TO ACTION

Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει ως βασικό σκοπό του όχι μόνο να μεταδώσει την πληροφορία στον επισκέπτη, αλλά και να τον παρακινήσει να δράσει σύμφωνα με το ενδιαφέρον του. Μέσα από μια απλή κίνηση, μπορεί να εμβαθύνει και να ανακαλύψει περισσότερη πληροφορία σχετικά με την Egnatia Aviation, τα χαρακτηριστικά της, αλλά και τα προσφερόμενα προγράμματα εκμάθησης, αλλά και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εγγραφής του σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών.

Τόσο μέσα από το περιεχόμενο του κειμένου, αλλά κυρίως μέσα από τον σχεδιασμό του διαδραστικού τμήματος της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης κατευθύνεται από μία ανεμπόδιστη ροή πληροφορίας και προτροπής προς τον τελικό προορισμό της κινητοποίησης. Ένα πλήθος κουμπιών με συγκεκριμένες προτροπές για επόμενη ενέργεια είναι στρατηγικά τοποθετημένο σε όλα τα αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος.

ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ένα project όπως αυτό δεν θα μπορούσε να προσεγγιστεί με άλλον τρόπο πέρα από την εξολοκλήρου μοναδική σχεδίαση, τόσο της ίδιας της δομής της ιστοσελίδας, όσο και του περιεχομένου της, με βάση πάντα τις ανάγκες παρουσίασης των ίδιων των πληροφοριών. Έτσι, η Artware σχεδίασε εξολοκλήρου ένα σύνολο 60+ σελίδων, με τη δημιουργία εξειδικευμένων δομών, σύμφωνα τόσο με το ίδιο το περιεχόμενο, όσο και με την επικοινωνιακή στρατηγική που το καθορίζει.

Η βασική δομή, ακόμη και όταν επαναλαμβάνεται σε συναφείς σελίδες, χτίζεται εξολοκλήρου, ώστε να δένει αποκλειστικά με το ίδιο το περιεχόμενο. Στην ίδια γραμμή κινείται και ο σχεδιασμός του γραφικού περιεχομένου, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με το εικαστικό κομμάτι της σχεδίασης της σελίδας, όσο και με την εξυπηρέτηση της μετάδοσης της πληροφορίας.

Custom pages
60+
Total lines of code
11k+
Unique course pages
10+
Total words of original content
20k+
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ RESPONSIVE DESIGN

Λόγω της πολυχρηστικότητας της νέας ιστοσελίδας της Egnatia Aviation, σκοπός μας ήταν διασφαλίσουμε την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτή μέσα από κάθε είδους σταθερή ή φορητή συσκευή, και άρα με τη χρήση κάθε τύπου οθόνης, λειτουργικού και έκδοσης φυλλομετρητή, χωρίς την απώλεια της πληροφορίας ή τη μερική παρουσίασή της, τόσο στην κάθετη, όσο και στην οριζόντια πλοήγηση. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μια πρόκληση αισθητικής, αλλά επιτρέπει στον επισκέπτη να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευκολία ένα ευρύ σύνολο πληροφοριών, έχοντας πάντα άμεση πρόσβαση σε αυτό.

Η άμεση προσαρμογή του περιεχομένου, από το μενού μέχρι και τη διάταξη εικόνας και κειμένου, επιτρέπουν την ιδανική μορφή προβολής σε κάθε ζητούμενη αναλογία ανάλυσης. Η σύμπτυξη, η αλλαγή μεγέθους, η προσαρμογή διάταξης και η αναδίπλωση των στοιχείων είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά εκείνα που βρίσκονται στην υπηρεσία του αποκριτικού σχεδιασμού.

Πελάτης
Egnatia Aviation
Έτος
2017
Έργο
Web design & Development
Ιστοσελίδα
egnatia-aviation.aero
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Το σύνολο του προσωπικού της Artware απασχολήθηκε για 500 και πλέον εργάσιμες ώρες με στόχο τη δημιουργία του επικοινωνιακού σχεδιασμού, τη σχεδίαση, τη δημιουργία περιεχομένου και την ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας της Egnatia Aviation. Το αποτέλεσμα αυτής της δημιουργίας ήταν η σχεδίαση και ανάπτυξη 50+ σελίδων του ιστοτόπου, μέσα από την παραγωγή εξολοκλήρου πρωτότυπου περιεχόμενου εικόνας, καθώς και μέσα από τη συγγραφή και την επεξεργασία πληροφορίας κειμένου.

ΣΤΟΧΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το τελικό αποτέλεσμα επιτρέπει στον επισκέπτη να ακολουθήσει το motto της εταιρείας: “From A to Airline”, δηλαδή να πληροφορηθεί για την ίδια τη Σχολή, για τα προγράμματα που προσφέρει, και έπειτα ακόμη και να ολοκληρώσει την εγγραφή του σε κάποιο από αυτά. Μέσα από την ιδανική σχεδίαση, τη δημιουργία και τη στρατηγική τοποθέτηση του περιεχομένου, η νέα ιστοσελίδα της Egnatia Aviation αποτελεί όχι μόνο ένα απλό “πληροφοριακό εγχειρίδιο”, αλλά ένα διαδραστικό μέσο πληροφόρησης και αλληλεπίδρασης με της υπηρεσίες που προσφέρει η Σχολή.

Προβολή & Προώθηση προγραμμάτων
Το σύνολο των πληροφοριών παρουσιάζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να γίνεται πλήρως αφομοιώσιμο από τον επισκέπτη, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να σχηματίσει την πλέον ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για την ίδια τη Σχολή, τον στόλο και τις εγκαταστάσεις, όσο και για τα ίδια τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Μέσα από τον εξειδικευμένο σχεδιασμό και την εφαρμογή call to action, ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται ένα βήμα πριν την εγγραφή, ήδη ακόμη από το σημείο εισόδου στην ιστοσελίδα. Μέσα από μία σχεδιασμένη διαδρομή πληροφορίας, το τελικό στάδιο της επίσκεψής του είναι η επιλογή της απόφασης να εγγραφεί στο πρόγραμμα σπουδών που τον ενδιαφέρει, ή να ακολουθήσει την Egnatia Aviation στη ροή των νέων της, μέσα από ποιοτικό περιεχόμενο και newsletter.

Στοχευμένη Αύξηση Δυναμικής
Η δημιουργία περιεχομένου είναι απολύτως στοχευμένη αναφορικά με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, έτσι δημιουργείται αυτή η άμεση οικειότητα προς το target group, το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να ακολουθήσει τη ροή της πληροφορίας, αλλά και την κατεύθυνση προς την επιλογή της επιθυμητής ενότητας.

Egnatia Aviation

Έτος: 2017
Τομέας: Ακαδημία Αεροπλοΐας

Σχεδίαση Ιστοσελίδας