Αβδημνιώτης Τροφέας - Μεταφορική Τροφίμων

Εταιρική ταυτότητα Αβδημνιώτης Τροφέας

Η εταιρεία διανομής τροφίμων Αβδημνιώτης-Τροφέας Α.Ε. απευθύνθηκε στην Artware για τον σχεδιασμό της νέας εταιρικής ταυτότητάς της. Βάση του σχεδιασμού αποτέλεσε το χελιδόνι ως σύμβολο ταχύτητας και φροντίδας στη μεταφορά τροφής, ενώ η αποτύπωσή του σχεδίου παρουσιάζει την ενεργητική απεικόνιση του συμβόλου και μέσα από την εμφανή χρωματική αντίθεσή του με το φόντο.

Η εταιρική ταυτότητα βρήκε εφαρμογή στο προωθητικό υλικό, τα εταιρικά έγραφα, τις εφαρμογές επικοινωνίας καθώς και στον εξοπλισμό της επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον στόλο οχημάτων μεταφοράς.

Αβδημνιώτης Τροφέας - Μεταφορική ΤροφίμωνΑβδημνιώτης Τροφέας - Μεταφορική ΤροφίμωνΑβδημνιώτης Τροφέας - Μεταφορική ΤροφίμωνΑβδημνιώτης Τροφέας - Μεταφορική ΤροφίμωνΑβδημνιώτης Τροφέας - Μεταφορική ΤροφίμωνΑβδημνιώτης Τροφέας - Μεταφορική ΤροφίμωνΑβδημνιώτης Τροφέας - Μεταφορική ΤροφίμωνΑβδημνιώτης Τροφέας - Μεταφορική Τροφίμων

Αβδημνιώτης Τροφέας

Έτος: 2015
Τομέας: Μεταφορική Τροφίμων, Logistics

Έρευνα
Εταιρική Ταυτότητα
Σχεδιασμός Λογοτύπου