Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας Alumik

Η Alumik είναι μια εταιρεία πρωτοπόρος στην επεξεργασία και την εφαρμογή προϊόντων αλουμινίου, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες.  Η κύρια πρόκληση για την Artware ήταν ο σχεδιασμός μιας απόλυτα αντιπροσωπευτικής εταιρικής ταυτότητας, η οποία θα αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας, και παράλληλα ο σχεδιασμός της προώθησης της Alumik με τη χρήση οπτικών μέσων.

Alumik

Έτος: 2016
Τομέας: Κουφώματα Αλουμινίου

Έρευνα
Σχεδίαση Εταιρικής Ταυτότητας
Σχεδιασμός Λογοτύπου