Σχεδίαση ετικέτας κρασιού – Metafora by 43 oz design studio

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

 

Σχεδίαση ετικέτας κρασιού

Metafora wine is a premium class product from winemaking company Gogu Winery from 2015 year production. Top grade wine is presented in a blending of several varieties of wines: Merlot, Cabernet Sauvignon and Saperavi and has a poetic name Metaphora. The history of wine-making company “Gogu Winery” is rooted in past

4 generations in a family Gogu. The brand “Gogu Winery” is based on a powerful image – the roots that take its rise from the monogram of Gogu family name and symbolize the authenticity, heritage and connection between generations on the one hand, and a huge, long-term experience in grape growing and contstant development on the other.

A great project by 43 oz design studio

http://43oz.com/en/portfolio/wine/metafora-wine-design/