Υπέροχη ετικέτα κρασιού – Barbera by Designhorse AS

ετικέτα κρασιού  Barbera, wine label barbera

ετικέτα κρασιού  Barbera, wine label barbera

ετικέτα κρασιού  Barbera, wine label barbera

ετικέτα κρασιού  Barbera, wine label barbera

ετικέτα κρασιού  Barbera, wine label barbera

ετικέτα κρασιού  Barbera, wine label barbera

Ετικέτα κρασιού

Redesign work adapting an Italian wine to the Norwegian market.
By focusing on visability and simplicity we modernized the design and made it more attractive for Norwegian customers. The redesign resulted in 23% increase in sale.
Beautifully designed by Designhorse AS