Ετικέτα κρασιού Winelife by Eszter Laki

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife - Wine label Winelife

Ετικέτα κρασιού Winelife

Winelife wine labels
branding for the wines & grape juices of Winelife winery

After a year of the 0-Hour Rose branding for Winelife winery we carried out additional design works for their delicious wines & juices. The initials of the wine name’s e.g. KF for Kékfrankos, OR for Olaszrizling are the key visuals. The top of the wine bottle has an embossed logo.

Graphic designers: Gergely Szőke, Eszter Laki

Ετικέτα κρασιού Winelife by Eszter Laki

https://www.behance.net/gallery/21472203/WINELIFE-wine-labels