Ετικέτα κρασιού Momentan by Kiss József Gergely Follow

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

σχεδίαση ετικέτας κρασιού, ετικέτα κρασιού, σχεδιασμός ετικέτας

Σχεδιασμός ετικέτας κρασιού

Momentán is a special release for renowned Hungarian winery Gere Zsolt,
made from the crossbreeding of Merlot Cuvée and Cabernet Franc. The concept of the wine labels
 is based on the name Momentán, meaning In the Moment. Hourglass shaped label
and the falling typography evokes the concept of passing time.
Beautifully designed by Kiss József Gergely
https://www.behance.net/gallery/43760395/Momentan-wine-label