Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας Πετράκης Μεταφορές

Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας για την εταιρεία μεταφορών Πετράκης Α.Ε. στην Αθήνα.

Η σχεδίαση περιελάμβανε:

  • Σχεδίαση λογοτύπου
  • Σχεδίαση σήματος 
  • Δημιουργία σλόγκαν 
  • Σχεδίαση εντύπων επικοινωνίας
  • Σχεδίαση ένδυσης προσωπικού
  • Σχεδίαση οχημάτων
  • Σχεδίαση εξωτερικής σήμανσης 

Σχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας ΠετράκηςΣχεδίαση εταιρικής Ταυτότητας Πετράκης